Entreprenad

Ett byggföretag för alla typer av projekt

Byggnads AB Gösta Bengtsson är ett företag med lång erfarenhet inom byggbranschen. Bolaget grundades 1945 av Gösta Bengtsson och har sedan dess fokuserat på högkvalitativa byggprojekt med god struktur, fokus på kundnöjdhet och yrkesstolthet. Företaget drivs sedan 1981 av Lars-Göran Bengtsson och Gerth Bengtsson, söner till Gösta Bengtsson. Under årens gång har de flesta typer av byggnationer gjorts, allt från villor, renoveringsarbete, industrihallar, lägenhetshus, kyllager, offentliga byggnader mm. Verksamheten har sin utgångspunkt i Örkelljunga kommun men har Skåne, Halland och Göteborg som sin arbetsplats. Idag är vi cirka 20 anställda varav hälften är yrkesarbetare och hälften tjänstemän. Vi har en årlig kapacitet om cirka 200-250 bostäder i produktion.

 

Kärnvärden och filosofi

Vår högsta prioritet är att lämna högkvalitativa resultat som bygger på gediget hantverkskunnande och hårt arbete. Dessa kärnvärden är viktiga inom den egna organisationen men även med de samarbetspartners vi väljer ut. Genom att agera som ett litet företag men med det stora företagets resurser medför detta att beslutsgångar är korta, affärsrelationer blir personligare som i slutändan leder till en bättre produkt och nöjdare kunder.

 

Arbetsmetodik

Företaget jobbar främst med att samarbeta med kunder och leverantörer för att gemensamt skapa den bästa och mest kostnadseffektiva produkten. Oftast är vi involverade redan i bygglovsskedet för att redan där kunna hjälpas åt och hitta produktionseffektiva lösningar vilket förenklar arbetet på plats. Utan att göra avkall på kvalitet eller arkitektur. Väl i produktion strävar vi efter att hålla god ordning på plats, god säkerhet, noggrann planering och att skapa ett bra flyt genom hela projektet.

Läs mer om våra referenser här