Om oss

Byggnads AB Gösta Bengtsson är ett företag med lång erfarenhet inom byggbranschen. Bolaget grundades 1945 av Gösta Bengtsson och har sedan dess fokuserat på högkvalitativa byggprojekt med god struktur, fokus på kundnöjdhet och yrkesstolthet. Företaget drevs från 1981 till 2020 av Lars-Göran Bengtsson och Gerth Bengtsson, söner till Gösta Bengtsson. Idag drivs verksamheten av Kristoffer Bengtsson, barnbarn till Gösta Bengtsson. Under årens gång har de flesta typer av byggnationer gjorts, allt från villor, renoveringsarbete, industrihallar, lägenhetshus, kyllager, offentliga byggnader mm. Verksamheten har sin utgångspunkt i Örkelljunga kommun men har Skåne, Halland och Göteborg som sin arbetsplats.

 

Historia och milstolpar

 • 1945 Grundades företaget av Gösta Bengtsson (1919-1979) som enskild firma.
 • 1967 Ombildades företaget från enskild firma till Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson. 1978 Förvärvas första egna fastigheten i Örkelljunga kommun.
 • 1995 Första samhällsfastigheten som ägs och förvaltas i egen regi byggs.
 • 1996 Utnämns Lars-Göran och Gerth till årets företagare i Örkelljunga Kommun.
 • 2000 Första större industribyggnaden på totalentreprenad byggs.
 • 2005 Första delen av projekt Bengt i Örkelljunga vid Skåneporten byggs.
 • 2009 Koncern bildas och renodlas med separat fastighetsbolag, byggbolag och ägarbolag.
 • 2013 Första marklägenhetsprojektet i egen regi byggs.
 • 2015 Första entreprenaden åt HSB Skåne på 65 lägenheter byggs.
 • 2017 Köper mark i Östra Karup, Båstad Kommun. Första projektet utanför Örkelljunga i egen regi och största projektet i egen regi.
 • 2018 Vinner kontrakt för projekt Bunkeflostrand som är hittills största entreprenaden.
 • 2019 Vinner kontrakt för projekt Sävenäs som är hittills största entreprenaden samt första jobbet i Göteborgsområdet.
 • 2020 Generationsskifte genomförs och fastighetsförvaltningen knoppas av och drivs som separat företag.

Företagets historia går att sammanfatta i olika perioder. Till en början gjordes mycket projekt för privatpersoner och mindre företag som byggservice. Därefter under 60- och 70-talet byggdes mycket villor. Under 80-talet byggdes många olika typer av projekt. Mest till lokala små och medelstora företag. Under 90-talet utfördes mest byggservicearbeten och egna fastighetsprojekt där gamla hus renoverades och samhällsfastigheter byggdes. Under 00-talet byggdes mest industrihallar, kyllager, logistikanläggning, handelsfastigheter och kontorshus på totalentreprenad. Under 10-talet ändrades inriktning mot bostäder.

Kärnvärden och filosofi

Företagets högsta prioritet är att lämna högkvalitativa resultat som bygger på gediget hantverkskunnande och hårt arbete. Dessa kärnvärden är viktiga inom den egna organisationen men även med de samarbetspartners vi väljer ut. Genom att agera som ett litet företag men med det stora företagets resurser medför detta att beslutsgångar är korta, affärsrelationer blir personligare som i slutändan leder till en bättre produkt och nöjdare kunder.

Arbetsmetodik

Företaget jobbar främst med att samarbeta med kunder och leverantörer för att gemensamt skapa den bästa och mest kostnadseffektiva produkten. Oftast är företaget involverat redan i bygglovsskedet för att redan där kunna hjälpas åt och hitta produktionseffektiva lösningar vilket förenklar arbetet på plats. Utan att göra avkall på kvalitet eller arkitektur. Väl i produktion strävar företaget efter att hålla god ordning på plats, god säkerhet, noggrann planering och att skapa ett bra flyt genom hela projektet.