Intro Byggentreprenad Bostäder

Vi bygger lägenheter på totalentreprenad som marklägenheter och punkthus. Företrädesvis med prefabricerade betongelement.