123 lägenheter i Kristianstad

Projekt Kv. Hammar åt K-fastigheter
Ort: Kristianstad vid C4-shopping
Beställare: K-Fastigheter
Storlek: 123 lägenheter, 3-5 våningar.
Byggstart: mars 2018
Färdigställt: november 2019
123 lägenheter i Kristianstad