61 lägenheter i Staffanstorp

Projekt Vikhem åt Svartesjö Fastighets AB
Ort: Staffanstorp
Beställare: Svartesjö Fastighets AB
Storlek: 61 lägenheter i fyra våningar
Byggstart: augusti 2018
Färdigställt: augusti 2020

 

61 lägenheter i Staffanstorp