12 lägenheter i Förslöv

Projekt Förslöv åt Gösta Bengtsson Fastighets AB
Ort: Förslöv, Båstad kommun
Beställare: Gösta Bengtsson Fastighets AB
Storlek: 12 lägenheter
Byggstart: hösten 2020
Färdigställt: hösten 2021
12 lägenheter i Förslöv