192 lägenheter i Göteborg med parkeringsgarage

Projekt Sävenäs etapp 2 åt K-fastigheter
Ort: Göteborg
Beställare: K-fastigheter
Storlek: 192 lägenheter
Byggstart: november 2020
Färdigställt: november 2022

 

192 lägenheter i Göteborg med parkeringsgarage