40 lägenheter i Perstorp

Projekt Enen åt Gösta Bengtsson Fastighets AB
Ort: Perstorp
Beställare: Gösta Bengtsson Fastighets AB
Storlek: 40 lägenheter
Byggstart: mars 2020
Färdigställt: sommaren 2021

40 lägenheter i Perstorp