103 lägenheter i Göteborg

Projekt Sävenäs åt K-fastigheter
Ort: Göteborg
Beställare: K-fastigheter
Storlek: 103 lägenheter
Byggstart: mars 2020
Färdigställt: november 2021
103 lägenheter i Göteborg