19 bostadsrätter i Nöbbelöv

Projekt Nöbbegård åt Nöbbegård projekt AB
Ort: Nöbbelöv, Lunds kommun
Beställare: Nöbbegård Projekt AB
Storlek: 19 lägenheter
Byggstart: augusti 2019
Färdigställt: vintern 2020
19 bostadsrätter i Nöbbelöv