21 lägenheter i Billesholm

Projekt Billesholmsgård åt AB Bjuvsbostäder
Ort: Billesholm, Bjuvs kommun
Beställare: AB Bjuvsbostäder
Storlek: 21 lägenheter
Byggstart: januari 2019
Färdigställt: september 2020
21 lägenheter i Billesholm